Jump to content

What can I do with Mi Quirónsalud?
What can I do with Mi Quirónsalud?

imagen icono documento

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

To access test results, you must previously have been notified via email or test message.

imagen icono documento

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

To access test results, you must previously have been notified via email or test message.

Complete field

/ /

Complete field

Incorrect date entered

Complete field

I hereby declare that I hold custody rights over the minor whose medical records I am accessing at this time. Should I lose my rights of custody or guardianship for any reason, I endeavor to inform the hospital to this effect without delay.

You must accept the conditions

Com subministrar medicació oral a pacients amb trastorns de la deglució?

Servei de Farmàcia. Calaf Figueras N.,Baronet Jordana G., Marcos Pascua P., Sanmartin Suñe M., Bara Olivan B.

La deglució és un acte voluntari mitjançant el qual l'aliment va des de la boca fins a l'estómac. És un procés fisiològic complex que permet que els aliments i l'aigua passin al tracte digestiu d'una manera segura, sense arribar a les vies respiratòries.
Fuente: