Aquesta reacció pot provocar una àmplia varietat de símptomes, des dels més lleus (picor en ulls o nas), fins a situacions greus que poden arribar a posar en perill la vida del pacient (xoc anafilàctic).
Fuente: