Jump to content

What can I do with Mi Quirónsalud?
What can I do with Mi Quirónsalud?

imagen icono documento

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

To access test results, you must previously have been notified via email or test message.

imagen icono documento

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

To access test results, you must previously have been notified via email or test message.

Complete field

/ /

Complete field

Incorrect date entered

Complete field

I hereby declare that I hold custody rights over the minor whose medical records I am accessing at this time. Should I lose my rights of custody or guardianship for any reason, I endeavor to inform the hospital to this effect without delay.

You must accept the conditions

Linstitut de la dona

El Servei dObstetrícia i Ginecologia de Capio Hospital General de Catalunya ha observat, en aquests últims cinc anys, un important creixement. Per això, des de la direcció de lhospital sens va oferir la possibilitat de gestionar aquest servei duna manera més directa, ràpida i fàcil.

Així doncs, vam decidir crear l'INSTITUT DE LA DONA per prestar una atenció integral a les pacients, tal com desitjàvem, comptant amb una gestió que pogués interactuar amb els professionals que són més a prop de les pacients.
Fuente: