Jump to content

What can I do with Mi Quirónsalud?
What can I do with Mi Quirónsalud?

imagen icono documento

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

To access test results, you must previously have been notified via email or test message.

imagen icono documento

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

To access test results, you must previously have been notified via email or test message.

Complete field

/ /

Complete field

Incorrect date entered

Complete field

I hereby declare that I hold custody rights over the minor whose medical records I am accessing at this time. Should I lose my rights of custody or guardianship for any reason, I endeavor to inform the hospital to this effect without delay.

You must accept the conditions

Loncologia radioteràpica del Vallès es farà a lHospital

Terrassa i Sabadell guanyen un servei que evitarà que les persones afectades shagin de desplaçar a Barcelona. El General de Catalunya en serà subseu

En el mapa sanitari del Vallès no hi ha cap centre públic que disposi d'oncologia radioteràpica. L'únic equipament que hi ha que desenvolupa aquest tipus d'activitat és a l'Hospital General deCatalunya (HGC). En realitat és un espai privat, però d'úsmajoritàriament públic. Tot aquest panorama ara canviarà, i en positiu. El nou servei de radioteràpia del Vallès Occidental s'ubicarà en una de les plantes de les instal·lacions sanitàries quehiha a la carretera de Torrebonica. El primer titular és que la comarca gaudirà d'un dels pocs serveis públics que encara no tenien niHospital, ni Mútua de Terrassa ni Parc Taulí de Sabadell.