En el mapa sanitari del Vallès no hi ha cap centre públic que disposi d'oncologia radioteràpica. L'únic equipament que hi ha que desenvolupa aquest tipus d'activitat és a l'Hospital General deCatalunya (HGC). En realitat és un espai privat, però d'úsmajoritàriament públic. Tot aquest panorama ara canviarà, i en positiu. El nou servei de radioteràpia del Vallès Occidental s'ubicarà en una de les plantes de les instal·lacions sanitàries quehiha a la carretera de Torrebonica. El primer titular és que la comarca gaudirà d'un dels pocs serveis públics que encara no tenien niHospital, ni Mútua de Terrassa ni Parc Taulí de Sabadell.