L'organització ha posat èmfasi en la necessitat de més infraestructures i d'equips multidisciplinars i interdisciplinars per millorar la intervenció en el malalt i en el seu entorn, i poder així avançar en aquest àmbit.
Fuente: Cugat.cat