La deglució és un acte voluntari mitjançant el qual l'aliment va des de la boca fins a l'estómac. És un procés fisiològic complex que permet que els aliments i l'aigua passin al tracte digestiu d'una manera segura, sense arribar a les vies respiratòries.
Fuente: