Esta sesión clínica é a materialización do pulo que o actual equipo directivo estalle a dar á xestión da calidade.
Fuente: Xornal.com