No es la primera vegada que hem d'utilizar eis serveis d'urgencies de l'Hospital Taulí sempre hem constatat que estan col.lapsats, pero el que ens va passar el dia 19 de febrer ho supera amb molt.
Fuente: