Saltar al contenido

¿Qué puedes hacer en Mi Quirónsalud?
¿Qué puedes hacer en Mi Quirónsalud?

imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Para acceder a la analítica debes haber recibido previamente un mail o sms informando de su disponibilidad.

imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Para acceder a la analítica debes haber recibido previamente un mail o sms informando de su disponibilidad.

Completar campo

/ /

Completar campo

Fecha errónea

Completar campo

A los efectos de acceso a la historia clínica del menor, declaro y certifico que, en la actualidad, ostento la patria potestad sobre el/la menor, comprometiéndome, en caso de que por cualquier eventualidad pierda la patria potestad o tutela sobre el/la menor, a comunicarlo con carácter inmediato al Hospital.

Debes aceptar las condiciones

I Concurs de Relats Curts Hospital Universitari Sagrat Cor

L’Hospital Universitari Sagrat Cor, amb la col·laboració de la Llibreria +Bernat, l’Obrador d’Històries

i l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès convoca el I Concurs de Relats Curts sobre el tema

Gent Gran i Salut. La convocatòria és oberta a tothom, especialment als veïns i veïnes, alumnes de

les escoles de l’Eixample Esquerre, alumnes de les escoles d’escriptura i als treballadors/es de

l’Hospital. El període d’admissió d’originals finalitzarà el dia 20 de desembre de 2019, a les 12 de la

nit.

Una bona part dels pacients que l’Hospital atén són persones grans, sovint amb més d’un

problema de salut, i algunes amb dificultats que ocasionen cert grau de dependència.

Els professionals del Sagrat Cor tenen una vocació especial d’atendre aquestes persones. Aquesta

convocatòria pretén una major sensibilització vers la millora de les condicions de salut de les

nostres persones grans. Afortunadament el premi compta amb la col·laboració necessària de

l’expertesa i coneixements de les persones de la Llibreria +Bernat, de l’Obrador d’històries i de

l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.

BASES DEL CONCURS

 • 1. El tema central és Gent gran i salut, pel que fa a l’edat del personatge principal de la història i al desenvolupament d’aquesta.
 • 2. Les narracions podran ser escrites en català o castellà.
 • 3. Hi haurà dues categories:
  • 1a.- Persones d’entre 12 i 16 anys (nascudes entre l’any 2003 i el 2007, ambdós anys inclosos).
  • 2a.- Persones de més de 16 anys (nascudes l’any 2002 o abans). Cada persona només podrà presentar un relat.
 • 4. Tots els manuscrits hauran de ser inèdits, no podran haver estat premiats en cap altre concurs, ni podran ser presentats a cap certamen literari mentre aquest resti obert.
 • 5. El relat ha de tenir una extensió d’entre 3.000 i 6.000 caràcters (amb espais) i ha d’estar escrit en lletra Arial, mida 12, a 2,0 d’interlineat.
 • 6. Els treballs hauran de ser presentats, en format Word, a concursrelats@hscor.com sense anar signats i només amb el títol del relat. En el mateix correu, s’adjuntarà un document Word amb el títol PLICA que haurà d’incloure el títol del relat, el nom i els cognoms de l’autor/a, l’edat, el número de DNI, l’adreça postal, els telèfons de contacte i l’adreça electrònica.
 • 7. El període d’admissió d’originals finalitzarà el dia 20 de desembre de 2019, a les 12 de la nit.
 • 8. El jurat estarà format pel professorat i equip de gestió de l’Obrador d’històries, per l’equip de gestió de la Llibreria +Bernat, per professionals del Sagrat Cor i per un professor de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.
 • 9. El jurat farà una preselecció dels manuscrits rebuts (màxim de 20 per categoria), entre els quals escollirà els relats guanyadors.
 • 10. S’aixecarà acta de les decisions finals del jurat. Les deliberacions seran reservades.
 • 11. El veredicte del jurat es farà públic en el moment del lliurament de guardons uns dies abans de la diada de Sant Jordi (23 d’abril de 2020) a la sala d’actes de l’Hospital Universitari Sagrat Cor. S’avisarà prèviament a les persones finalistes per que confirmin la seva presència al lliurament de guardons.
 • 12. Tots els arxius dels textos rebuts s’eliminaran en acabar totes les fases del concurs.
 • 13. Presentar-se al concurs implica l’acceptació de totes les bases.
 • 14. Premis:
  • Categoria de 12 a 16 anys:
   • Primer premi: Una targeta regal per valor de 100 euros, per la compra de llibres a la llibreria +Bernat Inscripció gratuïta a un curs d’escriptura de 20h a l’Obrador d’històries.
   • Segon premi: Una targeta regal per valor de 50 euros, per la compra de llibres a la llibreria +Bernat
  • Categoria majors de 16 anys:
   • Primer premi: Un premi en metàl·lic de 300 euros Una targeta regal per valor de 100 euros, per la compra de llibres a la llibreria +Bernat
   • Segon premi: Una targeta regal per valor de 50 euros, per la compra de llibres a la llibreria +Bernat Inscripció gratuïta a un curs trimestral d’escriptura de 20h a l’Obrador d’històries.
 • 15. L’autor/a reconeix ser qui ha escrit el relat i, com a tal, té tots els drets sobre l’esmentada obra.
 • 16. L’autor/a cedeix els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra a l’Hospital Universitari Sagrat Cor. Aquests drets d’explotació de l’obra que es cedeixen són en qualsevol dels formats existents i coneguts a dia d’avui. Passat un any l’autor/a podrà publicar el seu relat sempre i quan faci menció que ha guanyat o ha estat finalista d’aquest premi. No hi haurà remuneració econòmica percebuda per l’autor/a com a contraprestació per aquesta cessió.

Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertenece a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) desde el 15 de julio de 1985, año de la creación de esta importante red sanitaria catalana. Fundado entre las décadas de los 60/70 ofrece todas las especialidades medicoquirúrgicas, de las que destacan cirugía torácica, cirugía cardíaca, neurocirugía, cirugía ortoplástica y oncología, entre otras. Desarrolla actividades asistenciales, docentes y de investigación. El Sagrat Cor está acreditado como hospital docente por la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y, para la preparación de médicos especialistas (MIR), por el Ministerio de Sanidad. También dispone de acuerdos con otras universidades nacionales e internacionales para formación de pregrado y postgrado.

Ficheros disponibles