Saltar al contenido

¿Qué puedes hacer en Mi Quirónsalud?
¿Qué puedes hacer en Mi Quirónsalud?

imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Para acceder a la analítica debes haber recibido previamente un mail o sms informando de su disponibilidad.

imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Para acceder a la analítica debes haber recibido previamente un mail o sms informando de su disponibilidad.

Completar campo

/ /

Completar campo

Fecha errónea

Completar campo

A los efectos de acceso a la historia clínica del menor, declaro y certifico que, en la actualidad, ostento la patria potestad sobre el/la menor, comprometiéndome, en caso de que por cualquier eventualidad pierda la patria potestad o tutela sobre el/la menor, a comunicarlo con carácter inmediato al Hospital.

Debes aceptar las condiciones

L’Hospital Universitari Sagrat Cor obté l’Applus Certification Hospital Segur Covid

Per a la seva obtenció, l'hospital s'ha sotmès a una auditoria en què s'ha realitzat una revisió documental del protocol desenvolupat per l'hospital i la supervisió in situ de la implantació de les mesures incloses en el mateix. El procés d'auditoria, que ha constat de dues fases, la documental i la presencial, ha destacat el pla de contingència i el pla de desescalada desenvolupat per l'organització, així com el conjunt d'actuacions de formació i informació de tots els equips de l'hospital.

L'Hospital Universitari Sagrat Cor s'ha dotat de tecnologia de tractament de l'aire per fotocatàlisi amb el qual es purifica l'aire descomponent i desactivant microorganismes, a més de tecnologia que actua desinfectant les diverses zones, espais i superfícies mitjançant raigs ultraviolats i infrarojos.

La neteja i desinfecció de totes les superfícies i espais de l'hospital és una de les mesures de seguretat en què més s'ha insistit de forma interna. S'ha adoptat una cautela extrema, reforçant les tasques de neteja i higiene, per disposar d'espais lliures de Covid19, combatre la propagació i evitar els contagis.

A més de l'estricta aplicació dels protocols de neteja, establerts per la Generalitat de Catalunya, a l'Hospital Universitari Sagrat Cor s'han realitzat desinfeccions addicionals amb l'última tecnologia d'avantguarda com és la neteja de l'aire per fotocatàlisi o la d'espais i superfícies mitjançant raigs infrarojos, ultraviolats o micro nebulitzacions de peròxid d'hidrogen.

Durant el procediment de neteja i desinfecció s'han mantingut tancats els espais durant una hora, ventilant amb 6 renovacions d'aire net per hora, amb la ventilació en funcionament. Posteriorment s'ha procedit a la descontaminació per aerosolització d'un desinfectant, hipoclorit sòdic al 5%, amb el qual es desinfecten totes les superfícies, sostre i sòls, i al cap d'una hora una brigada procedeix a la neteja de tot el recinte amb el mateix desinfectant.

En el cas de zones com UCI i quiròfans es realitzen un total de 3 neteges i desinfeccions: fumigació d’hipoclorit sòdic i primera neteja al cap d'una hora i amb la intervenció de manteniment pel canvi de filtres. Amb un interval de 24 hores es realitza una segona i, addicionalment, també es realitzen desinfeccions amb una tecnologia que permet la micro nebulització d'una solució desinfectant amb un grau sense precedents en la uniformitat de la distribució en l'aire i en les superfícies.

Aquest sistema és d'una eficàcia desinfectant superior contra un ampli espectre de bacteris, espores, fongs, i virus. A més, permet modular la intensitat del tractament de desinfecció d'acord amb les necessitats reals, en termes de reducció de la càrrega microbiana, és eficaç igualment en dosis baixes i permet la reutilització ràpida de les zones tractades. Funciona a temperatura ambient i no deixa humitat residual. Per finalitzar, des de l'àrea referent de control d'infeccions es prenen mostres i es realitzen cultius.

En els espais comuns com sales d'espera, passadissos, zones d'accessos a consultes, consultes, lavabos i en àrees de radiodiagnòstic s'actua diverses vegades al dia fent el mateix procediment de neteja i desinfecció.

Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) des del 15 de juliol de 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana. Fundat entre les dècades dels 60/70 ofereix totes les especialitats medicoquirúrgiques, de les que destaquen cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia i oncologia, entre d'altres. Desenvolupa activitats assistencials, docents i de recerca. El Sagrat Cor està acreditat com a hospital docent per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i, per a la preparació de metges especialistes (MIR), pel Ministeri de Sanitat. També disposa d'acords amb altres universitats nacionals i internacionals per a formació de pregrau i postgrau.