Saltar al contenido

¿Qué puedes hacer en Mi Quirónsalud?
¿Qué puedes hacer en Mi Quirónsalud?

imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Para acceder a la analítica debes haber recibido previamente un mail o sms informando de su disponibilidad.

imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Para acceder a la analítica debes haber recibido previamente un mail o sms informando de su disponibilidad.

Completar campo

/ /

Completar campo

Fecha errónea

Completar campo

A los efectos de acceso a la historia clínica del menor, declaro y certifico que, en la actualidad, ostento la patria potestad sobre el/la menor, comprometiéndome, en caso de que por cualquier eventualidad pierda la patria potestad o tutela sobre el/la menor, a comunicarlo con carácter inmediato al Hospital.

Debes aceptar las condiciones

Lactància materna: el vincle mare-fill

Joana Blázquez. Pilar Fusté. Cap dàrea dhospitalització. Diplomada en Infermeria i presidenta del Grup de Lactància Materna de lHGC.

A Capio Hospital General de Catalunya seguim aquesta filosofia d'alimentació natural i promovemla lactància materna des del moment del naixement. Per tot això, disposem d'un grup de treball format per infermeres, pediatres, a u x i l i a r s i comad ro n es q u e s'encarreguen de redactar els protocols necessaris i organitzar cursos i sessions de formació continuada, perquè tot el personal assistencial de l'àrea maternoinfantil segueixi amb aquests mateixos principis.
Fuente:

Ficheros disponibles