A Capio Hospital General de Catalunya seguim aquesta filosofia d'alimentació natural i promovemla lactància materna des del moment del naixement. Per tot això, disposem d'un grup de treball format per infermeres, pediatres, a u x i l i a r s i comad ro n es q u e s'encarreguen de redactar els protocols necessaris i organitzar cursos i sessions de formació continuada, perquè tot el personal assistencial de l'àrea maternoinfantil segueixi amb aquests mateixos principis.
Fuente: