Així doncs, vam decidir crear l'INSTITUT DE LA DONA per prestar una atenció integral a les pacients, tal com desitjàvem, comptant amb una gestió que pogués interactuar amb els professionals que són més a prop de les pacients.
Fuente: