Saltar al contenido

¿Qué puedes hacer en Mi Quirónsalud?
¿Qué puedes hacer en Mi Quirónsalud?

imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Para acceder a la analítica debes haber recibido previamente un mail o sms informando de su disponibilidad.

imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Para acceder a la analítica debes haber recibido previamente un mail o sms informando de su disponibilidad.

Completar campo

/ /

Completar campo

Fecha errónea

Completar campo

A los efectos de acceso a la historia clínica del menor, declaro y certifico que, en la actualidad, ostento la patria potestad sobre el/la menor, comprometiéndome, en caso de que por cualquier eventualidad pierda la patria potestad o tutela sobre el/la menor, a comunicarlo con carácter inmediato al Hospital.

Debes aceptar las condiciones

Loncologia radioteràpica del Vallès es farà a lHospital

Terrassa i Sabadell guanyen un servei que evitarà que les persones afectades shagin de desplaçar a Barcelona. El General de Catalunya en serà subseu

En el mapa sanitari del Vallès no hi ha cap centre públic que disposi d'oncologia radioteràpica. L'únic equipament que hi ha que desenvolupa aquest tipus d'activitat és a l'Hospital General deCatalunya (HGC). En realitat és un espai privat, però d'úsmajoritàriament públic. Tot aquest panorama ara canviarà, i en positiu. El nou servei de radioteràpia del Vallès Occidental s'ubicarà en una de les plantes de les instal·lacions sanitàries quehiha a la carretera de Torrebonica. El primer titular és que la comarca gaudirà d'un dels pocs serveis públics que encara no tenien niHospital, ni Mútua de Terrassa ni Parc Taulí de Sabadell.

Ficheros disponibles