El Servei d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica de l’Hospital Quirónsalud Barcelona té com a objectiu oferir un servei integral per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les diferents malalties al·lèrgiques, tant en nens com en adults.

La valoració de possibles malalties al·lèrgiques inclou una visita amb l’al·lergòleg, en la qual es duu a terme una història clínica completa i es fan les proves complementàries necessàries per al diagnòstic etiològic de les diferents malalties al·lèrgiques.

En el nostre servei es fa el diagnòstic i el seguiment dels pacients en edat pediàtrica en els quals se sospiti una malaltia de base al·lèrgica, amb el protocol diagnòstic i terapèutic adequat a l’edat del pacient. El nostre servei treballa en coordinació amb la resta d’especialitats del nostre hospital per poder oferir la millor assistència multidisciplinària en els casos en què sigui necessari.