Malalties al·lèrgiques:

 • Al·lèrgia respiratòria
 • Al·lèrgia alimentària
 • Al·lèrgia a fàrmacs
 • Al·lèrgia cutània
 • Al·lèrgia a himenòpters

Al·lèrgia respiratòria:

Rinitis/conjuntivitis al·lèrgica. Per al seu diagnòstic i seguiment es duen a terme les proves o estudis següents:

 • Proves cutànies a pneumoal·lèrgens (prova de la punxada / proves intraepidèrmiques)
 • Provocació nasal i conjuntival amb al·lèrgens
 • Rinomanometria
 • Rinometria acústica
 • Estudi analític in vitro

Asma bronquial. En col·laboració amb el Servei de Pneumologia es realitzen estudis complets de la funció pulmonar, així com estudis al·lergològics:

 • Proves cutànies a pneumoal·lèrgens (prova de la punxada / proves intraepidèrmiques)
 • Espirometria amb prova de broncodilatació
 • Provocació bronquial inespecífica amb metacolina
 • Estudi analític in vitro

Al·lèrgia alimentària:

En el nostre servei es confirma o es descarta la reacció a aliments sospitosos de provocar símptomes al·lèrgics, mitjançant diverses proves o estudis:

 • Proves cutànies a aliments (prova de la punxada / proves intraepidèrmiques i prova del pegat) Prova de provocació o tolerància a aliments sota supervisió mèdica hospitalària
 • Estudi analític in vitro

Al·lèrgia a fàrmacs:

Després d’una reacció adversa a un medicament hi ha la necessitat de confirmar un mecanisme al·lèrgic o la necessitat de trobar fàrmacs alternatius amb bona tolerància. Amb aquest objectiu realitzem les proves o estudis següents:

 • Proves cutànies a fàrmacs (prova de la punxada / proves intraepidèrmiques, intradermoreacció, prova del pegat)
 • Prova d’exposició controlada a fàrmacs sota supervisió mèdica hospitalària
 • Estudi analític in vitro

Al·lèrgia cutània:

S’estudien les reaccions cutànies amb sospita d’al·lèrgia de contacte mitjançant la realització de certes proves:

 • Proves cutànies (prova del pegat)

Al·lèrgia a himenòpters:

Es realitzen estudis d’al·lèrgia a picades d’abelles i vespes, mitjançant les proves o els estudis següents:

 • Proves cutànies (prova de la punxada / proves intraepidèrmiques; intradermoreacció)
 • Estudi analític in vitro