Al·lèrgia respiratòria:

 • Proves cutànies a pneumoal·lèrgens (prova de la punxada)
 • Provocació nasal i conjuntival amb al·lèrgens
 • Rinomanometria
 • Rinometria acústica
 • Estudi analític in vitro

Asma bronquial. En col·laboració amb el Servei de Pneumologia es realitzen estudis complets de la funció pulmonar, així com estudis al·lergològics:

 • Proves cutànies a pneumoal·lèrgens (prova de la punxada)
 • Espirometria amb prova de broncodilatació
 • Provocació bronquial inespecífica amb metacolina
 • Estudi analític in vitro

Al·lèrgia alimentària. En el nostre servei es confirma o es descarta la reacció a aliments sospitosos de provocar símptomes al·lèrgics, mitjançant diverses proves o estudis:

 • Proves cutànies a aliments (prova de la punxada i prova del pegat)
 • Prova de provocació o tolerància a aliments sota supervisió mèdica hospitalària
 • Estudi analític in vitro

Al·lèrgia a fàrmacs. Després d’una reacció adversa a un medicament hi ha la necessitat de confirmar un mecanisme al·lèrgic o la necessitat de trobar fàrmacs alternatius amb bona tolerància. Amb aquest objectiu realitzem les proves o estudis següents:

 • Proves cutànies a fàrmacs (prova de la punxada, intradermoreacció, prova del pegat)
 • Prova d’exposició controlada a fàrmacs sota supervisió mèdica hospitalària
 • Estudi analític in vitro

Al·lèrgia cutània. En dermatitis de contacte durem a terme les proves següents:

 • Proves cutànies (prova del pegat i prova de la punxada)

Al·lèrgia a himenòpters. Es realitzen estudis d’al·lèrgia a picades d’abelles i vespes, mitjançant aquestes proves i estudis:

 • Proves cutànies
 • Estudi analític in vitro

Al·lèrgia pediàtrica. En el nostre servei es fa el diagnòstic i el seguiment dels pacients en edat pediàtrica en els quals se sospiti una malaltia de base al·lèrgica.

Es duu a terme el protocol diagnòstic i terapèutic adequat segons l’edat del pacient. El nostre servei treballa en coordinació amb la resta d’especialitats del nostre hospital per poder oferir la millor assistència multidisciplinària en els casos en què sigui necessari.