Aquest servei diagnostica diferents tipus de biòpsies, espècimens quirúrgics i citologies obtinguts a l'Hospital Quirónsalud Barcelona i l'Hospital El Pilar. També rep consultes procedents d'altres hospitals del Grup Quirónsalud i de pacients externs que escullen aquest servei d'anatomia patològica. Així mateix, es realitzen estudis de segona opinió de pacients externs que acudeixen per a diagnòstic i tractament a l'Hospital Quirónsalud Barcelona.


anatomia patológicaanatomia patológica

Patologia Quirúrgica

Aquesta unitat diagnostica les malalties mitjançant l'examen macroscòpic i microscòpic dels teixits obtinguts mitjançant diferents tipus de biòpsies i intervencions quirúrgiques.

Els patòlegs que integren aquesta unitat estan formats en patologia quirúrgica general i tenen subespecialitats d'especial interès.


Subespecialitats:

 • Patologia mamària
 • Dermatopatologia
 • Patologia d'òrgans endocrins
 • Patologia digestiva
 • Uropatologia
 • Patologia de cap i coll
 • Hematopatologia
 • Patologia toracopulmonar
 • Patologia renal
 • Patologia òssia i de parts toves
 • Neuropatologia

Citopatologia

Estudia mostres ginecològiques, mostres obtingudes per punció-aspiració i fluids. És fonamental per al diagnòstic precoç de les lesions precanceroses del coll uterí i per al diagnòstic de lesions detectades per tècniques d'imatge.


Immunohistoquímica

Detecta la presència de proteïnes cel·lulars mitjançant tinció amb anticossos. Permet la classificació tissular dels tumors i la detecció de marcadors de resposta terapèutica.


Segona opinió

Consisteix en la valoració de mostres diagnosticades a altres centres.

Aquests pacients són generalment atesos per especialistes de l'Hospital Quirónsalud.