• Patologia Quirúrgica. La Patologia Quirúrgica s’encarrega del diagnòstic histològic de les biòpsies. És fonamental per tractar els pacients, ja que forma part de la informació bàsica per establir el tractament i el pronòstic de malalties neoplàstiques i no neoplàstiques. Estudia totes les mostres tissulars obtingudes en intervencions quirúrgiques, endoscòpies, puncions, etc.... L’estudi pot realitzar-se de forma ràpida, durant la intervenció quirúrgica, fet que permet al cirurgià prendre decisions basades en el diagnòstic histològic.
  • Citopatologia Exfoliativa. Estudia mostres ginecològiques i fluids orgànics. És fonamental per al diagnòstic precoç de lesions precanceroses del coll uterí, l’estudi de l’extensió de les neoplàsies i també de processos inflamatoris.
  • Biòpsies per punció-aspiració. Estudia mostres obtingudes per aspiració amb agulla fina de lesions superficials i d’òrgans profunds. La punció es fa sota el guiatge de tècniques d’imatge. Permet una valoració immediata de la qualitat de la mostra i, amb freqüència, un diagnòstic preliminar mentre el pacient està a l’Hospital.
  • Immunohistoquímica. Estudia la presència d’antígens en els tumors. És útil en la classificació histològica i permet valorar la presència de factors predictius de resposta terapèutica.
  • Segona opinió en Anatomia Patològica. Consisteix a valorar mostres d’histologia i citologia realitzades fora de l’Hospital Quirónsalud de pacients que són atesos per especialistes de l’hospital. També inclou la valoració diagnòstica de pacients externs a l’Hospital Quirónsalud.