L'objectiu bàsic del Servei d’'nestesiologia i Reanimació és proporcionar qualitat, seguretat, eficàcia i eficiència en tots i cadascun dels processos, independentment de l'entorn en què es realitzin. Això requereix un esperit innovador i una formació continuada, constant i actualitzada. Hi ha un ferm compromís personal ètic i professional, tant amb els nostres pacients com amb la nostra pròpia organització.

Es disposa d’un servei complet i modern d'Anestesiologia, Reanimació i Clínica del Dolor.

S'ofereix un servei de qualitat en anestesiologia als diferents cirurgians i serveis de l'Hospital Quirónsalud Barcelona.

Es considera imprescindible controlar la qualitat oferta (enquestes de satisfacció als pacients i al cirurgià, revisió de complicacions i de reclamacions, revisió analgèsica postoperatòria, memòria d’activitat, relació de protocols i sessions setmanals i cursos de formació continuada).

La nostra experiència com un servei sòlid, estructurat i de qualitat ofereix les bases per a la creació d’un nou servei, mantenint el compromís de qualitat i eficiència. La joventut, el dinamisme i la qualitat professional i humana de la majoria dels integrants actuals del servei es combinen amb l'experiència i saviesa dels col·laboradors i socis més antics.