Aneurismes

Es tracta d’una dilatació de l’aorta toràcica (la part de l’aorta compresa entre la sortida de l’artèria subclàvia esquerra, que porta sang al braç esquerre, i la sortida del tronc celíac, que porta sang al fetge i la melsa). Els factors associats amb l’aparició d’un aneurisma en aquesta zona són els mateixos que en l’aorta abdominal (edat, sexe i tabaquisme), tot i que n’hi ha un tipus especial que té relació amb un antecedent de traumatisme important (accident de trànsit d’alta energia, normalment), que són els anomenats pseudoaneurismes o falsos aneurismes. Aquests aneurismes pot ser que siguin diagnosticats casualment en una radiografia de tòrax, ressonància magnètica o TAC realitzats per un altre motiu. El tractament d’aquests aneurismes es realitza quan el diàmetre és de més de 55-60 mm, quan creixen més de 10 mm a l’any o quan, tot i ser més petits, van acompanyats d’algun símptoma per complicació del mateix aneurisma o per compressió d’estructures veïnes. En el cas dels falsos aneurismes el tractament s’indica pràcticament sempre independentment de la grandària. Si bé es pot dur a terme cirurgia convencional (obrint el tòrax i canviant el segment afectat per un empelt sintètic de Dacron, generalment), l’alt risc associat a aquesta cirurgia ha fet que el tractament endovascular sigui el preferit per tractar aquesta malaltia. Igual que en l’aorta abdominal s’implanta una endopròtesi a través de les artèries femorals, amb poca agressió per al pacient i amb una recuperació ràpida, amb uns resultats a mitjà termini molt bons.

Rotura traumàtica de la aorta toràcica: seudoaneurisma aórticoRotura traumàtica de la aorta toràcica: seudoaneurisma aórtico Imagen de AngioTAC que muestra la reparación endovascular del seudoaneurisma mediante la colocación de una endoprótesis a través de las arterias femoralesImagen de AngioTAC que muestra la reparación endovascular del seudoaneurisma mediante la colocación de una endoprótesis a través de las arterias femorales
Trencament traumàtic de l’aorta toràcica: pseudoaneurisma aòrtic Imatge d’una angio-TAC que mostra la reparació endovascular d’un pseudoaneurisma amb la col·locació d’una endopròtesi a través de les artèries femorals

Síndrome aòrtica aguda: disseccions, úlceres i hematomes intramurals a l’aorta toràcica

La dissecció de l’aorta consisteix en la separació de les tres capes que formen la paret de l’aorta, cosa que fa que la sang circuli per dos canals. De vegades, un dels dos es dilata i és necessari un tractament quirúrgic per evitar complicacions greus, com un trencament. El tractament endovascular també és menys agressiu i té bons resultats, motiu pel qual cada vegada més es prefereix com a tècnica. Les úlceres aòrtiques i els hematomes intramurals de l’aorta toràcica són complicacions de la paret d’aquesta artèria, que prèviament sol presentar arterioesclerosi, és a dir, dipòsits de plaques a la paret. Tot i que moltes vegades el tractament inicial és conservador (medicaments i control de l’evolució), si en persisteixen els símptomes (dolor toràcic, normalment) o l’evolució, amb proves d’imatge (angio-TAC) no és bona, també pot estar indicat un tractament endovascular amb la col·locació d’una endopròtesi a través de les artèries femorals.

Bibliografia

Alvarez García, B; Gutiérrez Alonso, V.; Rio Sola, L. del; Riera de Cubas, L.; Fernández Valenzuela, V.; Ros Die, E.; Martin Pedrosa, M. «Tratamiento endovascular de la aorta toràcica. Guía clínica». Angiologia. Vol. 63, núm. 4 (juliol-agost del 2011), 63:164-177."

Hiratzka, L. F.; Bakris, G. L.; Beckman, J. A.; Bersin, R. M.; Carr, V. F.; Casey, D. E. Jr.; Eagle, K. A.; Hermann, L. K.; Isselbacher, E. M.; Kazerooni, E. A.; Kouchoukos, N. T.; Lytle, B. W.; Milewicz, D. M.; Reich, D. L.; Sen, S.; Shinn, J. A.; Svensson, L. G.; Williams, D. M; American College of Cardiology Foundation; American Heart Association Task Force on Practice Guidelines; American Association for Thoracic Surgery; American College of Radiology; American Stroke Association; Society of Cardiovascular Anesthesiologists; Society for Cardiovascular Angiography and Interventions; Society of Interventional Radiology; Society of Thoracic Surgeons; Society for Vascular Medicine. «2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM guidelines for the diagnosis and management of patients with thoracic aortic disease: executive summary. A report of the American College of Cardiology Foundation, American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, American Association for Thoracic Surgery, American College of Radiology, American Stroke Association, Society of Cardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Interventional Radiology, Society of Thoracic Surgeons, and Society for Vascular Medicine». Catheter Cardiovasc Interventions (1 d’agost del 2010), 76(2): E43-86.