La isquèmia aguda de les extremitats consisteix en la interrupció brusca del flux arterial a causa de l’obstrucció d’una artèria o més. Les causes de la isquèmia aguda més freqüent són dues: les embòlies i les trombosis. Els traumatismes arterials també produeixen isquèmia aguda.

Les embòlies són coàguls de sang formats en un altre lloc (generalment, el cor) que circulen pels vasos fins que troben una artèria més petita que ells, en la qual impacten. Les trombosis arterials es deuen a la formació d’un coàgul al mateix lloc on es produeix l’obstrucció, i en la majoria dels casos hi ha una malaltia de les artèries (ateroesclerosi) que condueix a aquesta trombosi.

Els símptomes de la isquèmia aguda d’extremitats (més freqüent a les inferiors) són d’instauració brusca i consisteixen en dolor (de vegades, molt difícil de controlar), pal·lidesa, fredor i pèrdua o disminució de la mobilitat o de la sensibilitat.

Una isquèmia aguda és una urgència greu, amb amenaça de pèrdua de l’extremitat, i quan n’hi ha una sospita el pacient ha de ser valorat i tractat per un expert com més aviat millor, ja que el factor del temps és determinant en la viabilitat de l’extremitat.

El tractament generalment és la cirurgia: en el cas de les embòlies, es fa una embolectomia, s’extreu el coàgul amb un catèter a través d’un abordatge de l’artèria, i normalment els resultats són molt bons. En el cas de les trombosis arterials agudes la solució sol ser realitzar un bypass, i la taxa de complicacions associades pot ser elevada.


Imagen de material extraido tras realizar embolectomía del sector iliofemoralImagen de material extraido tras realizar embolectomía del sector iliofemoral

Imatge de material extret després de fer embolectomia del sector iliofemoral