La isquèmia crònica d’extremitats inferiors o malaltia arterial perifèrica és una de les maneres com es presenta l’arterioesclerosi, que consisteix en el fet que es dipositen plaques d’ateroma a la paret de les artèries de les cames, cosa que provoca que s’estrenyin les artèries i, en conseqüència, que hi hagi un dèficit d’aportació de sang als grups musculars de les extremitats inferiors.

Factors de risc

És més freqüent en homes de més de 70 anys, i els factors de risc d’aquesta malaltia són els de l’arterioesclerosi. Ser fumador és el factor més important per al seu desenvolupament, i hi influeix tant que abandonar aquest hàbit s’associa amb una ràpida disminució dels símptomes inicials i de la progressió de la malaltia. També són factors de risc la diabetis mellitus, la hipertensió arterial i l’augment del colesterol. La concurrència de diversos d’aquests factors augmenta el risc de patir aquesta malaltia.

Símptomes en etapes inicials

Els pacients no mostren símptomes, malgrat tenir lesions a les artèries, el símptoma més conegut és la claudicació intermitent (anomenada clàssicament la malaltia dels aparadors): l’exercici condiciona una aportació deficient d’oxigen als músculs, apareix dolor (als tous de la cama o als glutis, depenent de la localització de la lesió arterial) i obliga la persona a aturar-se. El dolor apareix amb una distància determinada, que és inferior quan es camina en pujada. Quan l’obstrucció es fa més greu o afecta diversos nivells s’entra en una isquèmia crítica, que inicialment es manifesta amb dolor en repòs (apareix quan el pacient està ajagut i millora quan s’asseu). En la fase següent apareixen lesions isquèmiques: ferides que no cicatritzen o necrosi dels dits; en aquesta situació és necessari realitzar un tractament de revascularització perquè hi ha una amenaça important de pèrdua d’extremitat.

Diagnòstic

Per dur a terme el diagnòstic una història clínica detallada i un examen físic vascular poden orientar de manera molt fiable sobre la localització de l’obstrucció arterial. Entre les proves diagnòstiques que cal realitzar hi ha l’índex turmell-braç (ITB), que es fa mitjançant una ecografia Doppler arterial i que mesura la possible diferència entre la pressió de la sang als braços i les cames. En cas que hi hagi obstruccions arterials a les cames l’ITB és inferior a 0,9. Una altra prova que localitza de manera fiable les lesions és l’ecodòppler arterial. Quan és necessari revascularitzar l’extremitat la prova indicada és l’arteriografia, que consisteix a punxar una artèria i injectar-hi contrast. D’aquesta manera s’obté una fotografia de totes les artèries de la cama i es localitzen les obstruccions, cosa que permet planificar la tècnica més bona per restablir el flux sanguini a l’extremitat. En aquests pacients també s’ha de descartar l’estenosi carotídia mitjançant una ecodòppler de troncs supraaòrtics.

Tractament

En general tots els pacients amb isquèmia arterial d’extremitats inferiors han de tenir un control estricte dels factors de risc cardiovascular i rebre tractament amb fàrmacs antiagregants. El tractament específic de l’obstrucció arterial depèn dels símptomes que tingui el pacient: si està en fase de claudicació intermitent, amb el control dels factors de risc, fonamentalment, deixar de fumar i caminar cada dia, generalment n’hi ha prou per frenar la progressió de la malaltia i millorar els símptomes. Si els símptomes són dolor en repòs o lesions isquèmiques és necessari restablir el flux arterial, cosa que es pot fer, depenent de la localització i les característiques de les lesions, amb tècniques endovasculars a través de la dilatació de les lesions i la col·locació d’un stent en el segment arterial afectat o bé amb la realització d’un bypass, que consisteix a portar sang mitjançant un conducte (que pot ser de material protètic o una vena del pacient, generalment, la vena safena interna) des d’una artèria sana per sobre de la lesió fins a una artèria per sota de les lesions arterials.


Imagen de arteriografía que muestra bypass con vena safena a arteria tibial anterior.Imagen de arteriografía que muestra bypass con vena safena a arteria tibial anterior.

Imatge d’arteriografia que mostra un bypass amb vena safena a l’artèria tibial anterior.