Els quimiodectomes, també anomenats tumors glòmics o paraglangiomes, són tumors poc freqüents que s’originen a partir dels teixits del paragangli, són generalment benignes i presenten un gran component vascular en la seva estructura. Predominen en el sexe femení, amb relació 1:3 amb el masculí, i apareixen amb més freqüència en la sisena dècada de la vida. La seva incidència és més alta en pacients amb hipòxia crònica, per exemple, per malalties cardiopulmonars i per viure en zones de molta altura. Una localització freqüent és al glomus carotidi. Tenen un creixement lent i majoritàriament un comportament benigne, no obstant això, el creixement pot provocar la compressió i desplaçament d’estructures o la infiltració de la base del crani, motiu pel qual n’està indicada la resecció (extirpació quirúrgica). Com a conseqüència de la localització a la bifurcació carotídia i que les estructures veïnes són la vena jugular, els nervis vague, glossofaringi i hipoglòs és molt important que la cirurgia d’aquests tumors la realitzi un cirurgià vascular expert i familiaritzat amb la cirurgia de la caròtida i de les estructures veïnes, ja que una lesió pot provocar seqüeles incapacitants.