Servei gestionat per Health Diagnostics SLU


Es duen a terme transfusions de sang i hemoderivats, preparacions de sang i hemoderivats per a pacients de Quirónsalud Barcelona, programes d’autotransfusions i alternatives transfusionals, estudis neonatals d’immunització A, B o 0 Rh i estudis d’immunització en gestants.

La transfusió sanguínia consisteix a administrar sang a un pacient. Aquesta sang procedeix d’un donant o del mateix pacient. La sang es pot transfondre com a sang total, però, el més freqüent és transfondre components de la sang o combinacions dels components.

La transfusió de sang i dels seus derivats pot resultar fonamental per al tractament de pacients en una gran varietat de situacions mèdiques i quirúrgiques. No obstant això, se n’ha de fer un bon ús, ja que la sang humana és un producte escàs, de disponibilitat limitada i no exempta de riscos per al receptor.

Factors que s’han de tenir en compte per a una utilització correcta de la sang i dels seus derivats:

  • Objectiu principal. La transfusió de sang i dels seus derivats es realitza per corregir els dèficits passatgers del transport d’oxigen (hematies) o de components cel·lulars o plasmàtics del sistema de coagulació (plaquetes i plasma).
  • Valoració de cada cas. Abans de fer una transfusió s’ha de fer una valoració de cada cas. S’han de tenir presents diversos factors: l’edat, la patologia de base, la simptomatologia, etc.
  • Tractament personalitzat. Cal tractar pacients i no pas resultats del laboratori. Els resultats indiquen si hi ha anèmia, plaquetopènia o alguna anomalia en la coagulació de la sang, ara bé, no determinen si un pacient ha de ser transfós o no. Els resultats del laboratori no poden substituir el judici clínic a l’hora de prendre aquesta decisió.
  • Selecció del producte sanguini. Si es decideix que cal realitzar la transfusió, se seleccionarà el producte sanguini més eficaç i que comporti menys risc per al pacient.
  • Administració de la dosi. La dosi serà la quantitat més petita possible per alleujar la simptomatologia o per aconseguir una hemostàsia adequada. L’objectiu no serà arribar a una xifra analítica determinada