Des de fa anys s’ha establert que la base del tractament de la diabetis de tipus 2 és el canvi d’hàbits dietètics i d’activitat física i el tractament farmacològic. No obstant això, també se sap que aquesta estratègia no aconsegueix un bon control de la malaltia en un alt percentatge dels pacients. Diversos estudis han demostrat recentment que les tècniques quirúrgiques que clàssicament s’han estat utilitzant per al tractament de l’obesitat permeten aconseguir un bon control de glucosa en molts pacients amb diabetis de tipus 2.

Així doncs, la intervenció quirúrgica pot considerar-se avui dia una alternativa vàlida de tractament en persones amb diabetis de tipus 2. Els candidats a aquest tractament són:

  • Pacients que presentin diabetis de tipus 2 i un índex de massa corporal superior a 35 kg/m2 sigui quin sigui el tractament que estiguin rebent per a la diabetis.
  • Pacients amb un índex de massa corporal entre 30 i 35 kg/m2 que no aconsegueixin controlar adequadament la diabetis amb tractament convencional, especialment si tenen, a més, altres malalties com hipertensió arterial, apnees del son o malalties articulars per a les quals l’excés de pes és un problema.

Quina tècnica s’utilitza?

El bypass gàstric laparoscòpic: en aquesta tècnica, a través de mínimes incisions a l’abdomen, es crea un petit reservori gàstric i es modifica l’anatomia de l’intestí de manera que el menjar no entra en contacte amb la porció inicial de l’intestí prim. No es tracta d’un tractament experimental si no d’una tècnica segura i els resultats a llarg termini de la qual coneixem.

Per què és eficaç?

Els beneficis del bypass gàstric sobre la diabetis van més enllà dels derivats de la pèrdua de pes. Els canvis anatòmics que la cirurgia ocasiona a l’estómac i l’intestí comporten canvis en mecanismes que controlen la concentració de glucosa a la sang. Això es tradueix en una ràpida millora del control de la diabetis al cap de poc temps de la cirurgia, abans que s’hagi perdut una quantitat significativa de pes.

Quins resultats podeu esperar pel que fa a la vostra diabetis?

Al voltant del 75 % dels pacients aconsegueixen que la diabetis entri en remissió, és a dir, que la seva glucosa a la sang torni a tenir uns valors normals sense prendre cap medicació. En la resta dels casos, cal esperar una millora del control de la glucosa en moltes ocasions amb un esquema més senzill de tractament (per exemple, fàrmacs orals en lloc d’insulina).

Podeu perdre una quantitat excessiva de pes?

Els pacients amb més obesitat perdran més pes. No obstant això les dades demostren també que els que tenen una obesitat més moderada, un índex de massa corporal entre 30 i 35 kg/m2, no perdran pes excessivament si no que aproparan el seu índex de massa corporal al considerat normal (20 a 25 kg/m2).

Com en qualsevol altre tipus de cirurgia hi poden haver motius de salut que dificultin l’opció de tractament quirúrgic de la vostra diabetis. El cirurgià i el vostre equip mèdic us valoraran l’historial i podran aconsellar-vos adequadament en aquest aspecte