En la primera visita els nostres especialistes realitzaran un estudi individualitzat del vostre cas en el qual avaluaran la possibilitat que us pugueu sotmetre a una cirurgia de l’obesitat.

Avantatges de la cirurgia laparoscòpica:

  • Recuperació postoperatòria ràpida
  • Recuperació de la funció intestinal ràpida
  • Reducció del dolor
  • Reducció del temps d’hospitalització

Tractaments quirúrgics laparoscòpics:

  • Bypass gàstric laparoscòpic
  • Reducció d’estómac (sleeve gastrectomy)
  • Derivació biliopancreàtica (duodenal switch)

El tractament de la cirurgia de l’obesitat no finalitzarà amb la intervenció quirúrgica; requereix un seguiment continuat que controli la pèrdua de pes i el vostre estat nutricional