Aquest servei realitza proves de radiodiagnòstic, medicina nuclear i intervencionisme percutani. Està disponible les 24 hores al dia, els 365 dies de l’any, per a qualsevol petició de diagnòstic per la imatge de pacients hospitalitzats i d’Urgències.

El Servei de Diagnòstic per la Imatge està totalment digitalitzat i proporciona imatges en format digital que es poden veure a les pantalles informàtiques de les diverses consultes mèdiques de l’Hospital. Recentment ha incorporat la impressió de la prova diagnòstica en paper, en substitució de les plaques convencionals, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental.