Algunes lesions són difícils de localitzar al quiròfan per les seves característiques, normalment són les que no són palpables. Aquesta tècnica permet marcar aquestes lesions a través d'un sistema d'arpó guia una vegada localitzades sota control ecogràfic o mamogràfic, cosa que facilitarà al seu cirurgià la seva localització i posterior extracció.