• Preparació centralitzada de tots els tractaments oncològics
  • Preparació de nutricions parenterals d’adults, pediatria i neonatologia
  • Elaboració i control de fórmules magistrals
  • Dispensació de medicaments d’ús hospitalari a pacients ambulatoris
  • Assessorament sobre la utilització de medicaments