Aquesta especialitat tracta les malalties del tub digestiu i duu a terme proves funcionals com manometries esofàgiques i rectals.