La neurofisiologia és la part de la fisiologia que estudia el sistema nerviós, i la fisiologia és la ciència biològica que estudia la dinàmica dels organismes vius. En la pràctica, la neurofisiologia estudia la dinàmica de l’activitat bioelèctrica del sistema nerviós.

La neurofisiologia clínica és una especialitat mèdica que, fonamentada en els coneixements de les neurociències bàsiques, té com a objectiu l’exploració funcional del sistema nerviós central (encèfal i medul·la espinal), del sistema nerviós perifèric (nervis i òrgans dels sentits) i del sistema nerviós vegetatiu o autonòmic (simpàtic i parasimpàtic), utilitzant tecnologia altament especialitzada amb finalitats de diagnòstics, pronòstics i d’orientació terapèutica.

Proves de neurofisiologia clínica:

Electromiografia

Potencials evocats:

 • Visuals
 • Somestètics
 • Auditius o trunculars

Electroencefalografia:

 • Electroencefalografia convencional
 • Electroencefalografia amb privació de somni
 • Electroencefalografia nocturna
 • Videoelectroencefalografia

Estudis del son:

 • Polisomnografia diürna
 • Polisomnografia nocturna
 • Polisomnografia nocturna amb una graduació de la CPAP
 • Prova de latència múltiple del son

Monitoratge neurofisiològic intraoperatori.

Unidad de SueñoEste enlace se abrirá en una ventana nueva