Pide cita con nuestro equipo

Aquesta unitat fa visites de control rutinàries, incloent-hi estudis específics segons l’edat, els antecedents i la patologia prèvia, amb totes les proves que ajudin a detectar alteracions sospitoses i a descartar una possible patologia. Les visites estan encaminades a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les patologies oculars.

  • Cirurgia oftàlmica general: glaucoma, cataracta, cirurgia plàstica, pterigi i pingüècula, calazi, faquectomia
  • Cirurgia refractiva: LASIK (queratectomia assistida amb làser d’excímer)
  • Làser de YAG: iridotomies, capsulotomies
  • Làser de baixa freqüència GDx per al diagnòstic precoç del glaucoma
  • Angiografia amb fluoresceïna
  • Campimetria
  • Retinografia.