CENTRE ORL PRADES

Aquest centre tracta tots els problemes relacionats amb la seva especialitat. Disposa d’un equip d’especialistes formats en el tractament de les patologies d’Otorrinolaringologia (ORL), i d’un equip tècnic d’última generació. Dins d’aquesta especialitat, és tan important saber realitzar un diagnòstic correcte del problema de cada pacient, com poder resoldre amb la màxima precisió possibles els casos que requereixen tractament quirúrgic.

Dins de la patologia de l’oïda tracta les sordeses, d’adults i nens, incloent-hi la cirurgia de l’implant coclear, les alteracions de l’equilibri, com vertígens i marejos, els acúfens, els processos infecciosos i els problemes del nervi facial. Dins de l’ORL Pediàtrica requereix una atenció especial el diagnòstic dels problemes d’audició en l’infant. Amb l’objectiu de fer un bon diagnòstic disposa de les tècniques més modernes, com les otoemissions acústiques, els potencials auditius de tronc cerebral, els potencials d’estat estable i la videonistagmografia.

Els problemes nasals més freqüents, com els trastorns de la respiració i la patologia sinusal (cefalees, sinusitis, al·lèrgies), els tracta amb les tècniques de microcirurgia i endoscòpia nasosinusal més modernes, que possibiliten un resultat funcional més bo i una recuperació més ràpida del pacient.

Pel que fa a la laringe, l’estudi de les alteracions de la veu (disfonies) mitjançant tècniques d’endoscòpia i estroboscòpia, permet realitzar el diagnòstic amb precisió i indicar el tractament més adequat en cada cas.

També aplica la radiofreqüència i el làser per al tractament de patologies com la SAOS (apnees i roncs), la cirurgia d’adenoides i amígdales i la cirurgia oncològica, cosa que permet realitzar una cirurgia menys agressiva per al pacient.

La patologia oncològica de cap i coll (neoplàsies de boca, nas, faringe, laringe i coll) requereix en molts casos el tractament combinat de cirurgians, oncòlegs i radioterapeutes. L’equip mèdic d’aquest centre, com a otorrinolaringòlegs, s’ocupen del tractament quirúrgic d’aquests pacients.

Finalment també cal destacar l’experiència acumulada dins de l’àrea de l’otoneurologia en el tractament de les lesions de la base del crani, com els neurinomes vestibulars (schwannoma), glomus jugulars, epidermoides, etc.

INSTITUT ROURA

Procediments diagnòstics

  • Audiologia, otoneurologia i vertigen: audiometria tonal, impedanciometria, potencials evocats auditius, videonistagmografia computada, otomicroscòpia
  • Rinologia: endoscòpia nasosinusal
  • Laringologia i veu: endoscòpia flexible i rígida, videolaringoestroboscòpia, fonetograma
  • Ronc i síndrome d’apnea obstructiva del son: polisomnografia domiciliària

Procediments quirúrgics

  • Audiologia i vertigen: microcirurgia auditiva, implants, cirurgia del vertigen, cirurgia oncològic.
  • Rinologia: cirurgia funcional respiratòria, cirurgia endoscòpica nasosinusal, cirurgia correctora i estètica nasal, cirurgia oncològica. Aplicacions terapèutiques de làser i radiofreqüències. Tancament de perforacions septals i pròtesis septals
  • Faringe: cirurgia adenoamigdalar i tractament ambulatori del ronc i apnea del son assistit amb làser o radiofreqüències. Cirurgia oncològica de cavitat oral i faringe.
  • Laringe: microcirurgia de la veu, tractament de la distonia laríngia amb toxina botulínica, tractament de la paràlisi vocal per tiroplàstia. Tractament del càncer de laringe conservador amb microcirurgia de làser. Tractament del càncer de laringe localment estès amb tècniques de reconstrucció. Fístules fonatòries
  • Otorrinolaringologia pediàtrica i tractament de malformacions