El Servei de Pneumologia d l’Hospital Quirónsalud de Barcelona té com a objectiu oferir un servei integral per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties dels pulmons i les vies respiratòries. La valoració de possibles patologies respiratòries inclou una visita amb el pneumòleg, en què es duu a terme una història clínica completa, una exploració física i les proves complementàries necessàries.

Estudi de la patologia de l’aparell respiratori:

 • Càncer de pulmó.
 • Malalties respiratòries associades al tabac: malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC), emfisema
 • Patologia del son: síndrome d’apnees durant el son
 • Malalties de la via aèria: asma bronquial
 • Malalties infeccioses: pneumònies bacterianes, bronquièctasis, tuberculosis
 • Malalties de tipus laboral: asma professional, pneumoconiosi
 • Malalties de la pleura: embassament pleural, pleuritis
 • Malalties inflamatòries pulmonars
 • Deshabituació tabàquica

Les proves complementàries que realitza el Servei de Pneumologia són les següents:

 • Espirometria amb prova broncodilatadora
 • Polisomnografia domiciliària i hospitalària
 • Corbes de flux-volum
 • Prova de broncoprovocació amb metacolina (diagnòstic d’asma)
 • Volums pulmonars mitjançant pletismografia
 • Capacitat de difusió de monòxid de carboni
 • Pulsioximetria, cooximetria
 • Prova d’esforç de 6 minuts
 • Fibrobroncoscòpia diagnòstica i terapèutica
 • Biòpsia pleural
 • Programa de deshabituació tabàquica: el nostre servei treballa en coordinació amb la resta d’especialitats de l’Hospital Quirónsalud per poder oferir la millor assistència multidisciplinària.

Unitat de Tabaquisme

Deixeu de fumar, respireu

El tabaquisme és una malaltia crònica que ha de ser diagnosticada i tractada. Si voleu deixar de fumar, podeu Com podeu combatre-la?

La unitat duu a terme les accions següents:

 • Ofereix el tractament mèdic individualitzat necessari.
 • Ensenya els fumadors a identificar els estímuls que li fan encendre un cigarret.
 • Ofereix estratègies per trencar el vincle entre l’estímul i el cigarret.
 • Ensenya tècniques per gestionar l’estrès i per controlar les situacions que poden portar a recaigudes.