Cap del servei
  • Carles Lupresti Abelló
Especialistes
  • Mercè Balsells Valls
  • Cristina Morales
Psicologia Infantil
  • Marta Selva Bastardas
  • Oriol Mercadé Canals
  • Laura Prat Bosch, logopedia
  • Silvia Noguer, assessora