En aquest apartat podeu consultar alguns dels documents de la Unitat de Reproducció Assistida, en què es recull des d’informació genèrica de la unitat fins a les característiques de les diferents tècniques que ofereix


Información genérica sobre la Unidad de Reproducción Asistida (833 KB) (2 páginas)


Informació sobre donació d'òvuls


Información sobre preservación de la fertilidad (1.6 MB) (2 páginas)


Información sobre atención psicológica en la Unidad de Reproducción Asistida (1 MB) (2 páginas)