En la primera visita els nostres especialistes realitzaran un estudi individualitzat del vostre cas, en què avaluaran la possibilitat que us pugueu sotmetre a cirurgia de l’obesitat

Avantatges de la cirurgia laparoscòpica:

  • Recuperació postoperatòria ràpida
  • Recuperació ràpida de la funció intestinal
  • Reducció del dolor
  • Reducció del temps d’hospitalització

Tractaments quirúrgics laparoscòpics:

  • Bypass gàstric laparoscòpic
  • Reducció d’estómac (sleeve gastrectomy)
  • Derivació biliopancreàtica (duodenal switch) El tractament de cirurgia de l’obesitat no s’acaba amb la intervenció quirúrgica; requereix un seguiment continuat, que controli la pèrdua de pes i el vostre estat nutricional.