Són nombroses les malalties transmeses pels mosquits. Malària o paludisme, dengue, chikungunya, Zika, etc. són malalties molt esteses en zones tropicals i algunes d'elles poden ser greus. No hi ha vacunes enfront d'elles de manera que evitar la picada és la millor manera de prevenir-les. Per a això es recomana:


  • Utilitzar roba de colors CLARS i NEUTRES (no cridaners)
  • Utilitzar roba de MÀNIGA LLARGA i PANTALÓ LLARG.
  • Especial precaució a l'ALBA i al CAPVESPRE.
  • No utilitzar perfums ni colònies.
  • Aplicar sempre primer el protector solar i en segon lloc el repel·lent de mosquits.
  • Dormir amb mosquitera o Aire Condicionat.
  • Utilitzar repel·lents de mosquits cada 6-8 hores. Si se sua molt o hi ha molta humitat ambiental haurà d'aplicar amb més freqüència.


Tractament


Alleujar la picor mitjançant antipruriginosos: loció de Calamina, Mitigal calmant gel.