Drets que afecten la vostra intimitat

Dret de respectar la confidencialitat de les dades que fan referència a la vostra salut, i, en concret, de tota la informació relacionada amb el vostre procés i la vostra estada a l’hospital, encara fins i tot després de defunció.

Dret de comunicar el que permeteu a les persones vinculades a vosaltres. Si no voleu que s’informi algun familiar proper, haureu de fer-ho saber al vostre metge.

Dret de preservar la intimitat del vostre cos pel que fa a altres persones.