Contacte amb el departament de Cirurgia Robòtica

En general el pacient, generalment entre 15-45 anys, nota un augment del testicle sense que s'associï a dolor encara que es pot donar. Això passa amb relativa rapidesa i ha de ser consultat immediatament.