Contacte amb el Servei d'Oncologia de l'Hospital Quirónsalud Barcelona

Oncologia

La radioteràpia intraoperatòria consisteix a administrar una fracció única i en dosi elevada de radioteràpia. Aquesta administració es produirà durant una intervenció quirúrgica ja que és l'única manera de poder irradiar directament el tumor i evitar la irradiació de teixit sa.

Tot i això, haurà de ser l'equip mèdic qui valori la possibilitat de poder sotmetre's a aquest tipus de tractament. Per fer-ho, podeu consultar amb el servei d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Quirónsalud Barcelona.