Antonio Luis Valero Santiago

Antonio LuisValero Santiago

Especialitat:
Alergol·logia
Especialitats:
  • Al·lergologia
Hospitals on treballa:
  • Hospital Quirónsalud Barcelona
Informació general

Hospitals en què treballa:
Hospital Quirónsalud Barcelona

Especialitats que atén:
Al·lergologia - Quirónsalud Barcelona
Al·lèrgia i Immunologia Pediàtrica - Quirónsalud Barcelona

Currículum

El Dr. Antonio Valero té una àmplia experiència en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les diferents malalties al·lèrgiques, tant en al·lèrgies en infants com en adults. El seu interès principal de cara al pacient és poder aconseguir amb la visita mèdica i les proves complementàries el diagnòstic i el control posterior de la malaltia al·lèrgica.

- Formació acadèmica:

1983: llicenciat en Medicina i Cirurgia en la Universitat de Barcelona. Especialitat en Al·lergologia i Medicina del Treball.

1992: doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Trajectòria professional:

Cap del Servei d’Al·lèrgia de l’Hospital Quirónsalud Barcelona.

Especialista en Al·lergologia al Servei de Pneumologia i Al·lèrgia Respiratòria de l’Institut del Tòrax. Hospital Clínic i Universitari de Barcelona.

Coordinador del Comité de Rinoconjuntivitis de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.

2004-2008: coordinador del Comitè d’Al·lèrgia Respiratòria de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica.

2008-2012: president de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica.

2012-2014: tresorer de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.

- Activitat docent:

Autor de més de 100 publicacions en revistes nacionals i internacionals.

Autor de més de 210 comunicacions en congressos i reunions nacionals i internacionals.

Editor i autor de 15 llibres i manuals sobre diferents aspectes de l’al·lèrgia respiratòria, fàrmacs i aliments.

Coordinador de més de 30 cursos de formació en patologia al·lèrgica, així com ponent i moderador en més de 100 cursos de formació a especialistes.

- Recerca:

Valoració objectiva de l’obstrucció i permeabilitat nasal, així com de tècniques de provocació nasal específiques i inespecífiques.

Mecanismes inflamatoris de la inflamació al·lèrgica nasal i de la interrelació entre la rinitis i l’asma.

Qualitat de vida en rinitis.

Mecanismes fisiopatològics, diagnòstic i tractament clínic de pacients intolerants a antiinflamatoris no esterioidals.

- Societats científiques:

European Academy of Allergology and Clinical Inmunology

Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica

Sociedad Española de Neumología y Cirurgia Torácica (SEPAR)

Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica