Carlos E. Lupresti Abelló

Carlos E.Lupresti Abelló

Especialitat:
Psiquiatria
Especialitats:
  • Psiquiatria
Hospitals on treballa:
  • Hospital Quirónsalud Barcelona
Informació general

Hospitals en què treballa:
Hospital Quirónsalud Barcelona

Especialitats que atén:
Psiquiatria - Quirónsalud Barcelona

Currículum

Dr. Carlos I. Lupresti Abelló, nascut a Barcelona, llicenciat en Medicina i Cirurgia i especialista en Psiquiatria. Després de la seva formació especialitzada va focalitzar la seva atenció cap a diverses àrees, a les quals es va dedicar successivament amb especial intensitat: addicció a substàncies legals, assessorament medicolegal a companyies d’assegurances, mitjançant la valoració de les seqüeles de les lesions cerebrals, i la seva simulació. En la dècada dels noranta va orientar el seu interès cap a l’estudi i comunicació al públic general de les fòbies complexes, especialment l’agorafòbia i fòbia social. Va organitzar els primers congressos internacionals celebrats a Barcelona sobre aquestes patologies. En aquests congressos es va intentar posar l’accent en l’eficàcia d’un abordatge integral dels trastorns d’ansietat, considerats com trastorns presents al llarg de tot el cicle vital.

Ha estat coordinador i editor de diferents llibres sobre ansietat i en aquests moments dirigeix un equip especialitzat amb una dilatada experiència en el tractament ambulatori o itinerant d’aquestes fòbies.

Durant 15 anys es va fer càrrec de la Interconsulta de Psiquiatria del Centre Hospitalari de Manresa. Des del 1988, i durant més de 5 anys, va exercir de metge forense a l’Audiència de Barcelona i als Jutjats de Manresa. Ha dut a terme l’activitat docent com a professor convidat per la UAB en diversos cursos de postgrau del Departament de Psiquiatria, Toxicologia i Legislació Sanitària i conferències magistrals a la Facultat de Dret de la UAB, Càtedra de Dret Processal. Ha dirigit seminaris orientats a l’equip jurídic de companyies asseguradores sobre psiquiatria i traumatismes cranioencefàlics i simulació, trastorns de la conducta relacionats amb les TAC encefàliques.

Actualment fa assessorament medicolegal a algunes companyies asseguradores. És assessor, també, de diferents editorials en qüestions de psiquiatria. Membre de diferents societats científiques i professionals, va ser vocal de la junta del Col·legi de Metges de Barcelona. Des de fa uns anys coordina la Unitat de Trastorn per Dèficit d’Atenció en el seu despatx, en què treballen de manera integrada psicòlegs, psicopedagogs, logopedes i psiquiatres per abordar el conjunt de les diferents necessitats que apareixen al voltant d’aquests nens i joves. En aquest sentit es prioritza l’assessorament a la família i a l’escola. Així mateix aborda aquest trastorn al llarg del cicle vital assistint el conjunt simptomàtic que, actualment, es reconeix com trastorn per dèficit d’atenció en l’adult, font de dificultats en aquelles conductes relacionades amb l’execució eficaç i la concentració.