Joaquim Cabot Dalmau

JoaquimCabot Dalmau

Especialitat:
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Especialitats:
  • Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
Hospitals on treballa:
  • Hospital Quirónsalud Barcelona
Informació general

Hospitals en què treballa:
Hospital Quirónsalud Barcelona

Especialitats que atén:
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica - Quirónsalud Barcelona

Currículum

El Dr. Joaquín Cabot Dalmau és especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT), amb una reconeguda formació acadèmica i experiència hospitalària de més de 25 anys, sempre en contacte permanent amb els últims avenços tecnològics. El seu objectiu mèdic és solucionar els problemes de dolor i limitació articular, de la forma més segura, efectiva i menys traumàtica, utilitzant les tècniques més adequades per a cada pacient. És coneguda la seva vinculació a la cirurgia del genoll, l’artroscòpia, la cirurgia MIS (cirurgia mínimament invasiva) i la cirurgia protètica i de recanvi. Practica la discòlisi vertebral amb ozó en casos d’hèrnia discal en què es pot evitar la cirurgia. L’atenció als esportistes joves és similar a la prestada a la gent gran que necessiten altres tractaments, però sempre veient el pacient com una persona a qui es vol ajudar. El nostre objectiu és una cosa tan simple i alhora tan difícil com que una persona pugui moure’s i funcionar sense dolor. Desenvolupa la seva activitat professional als antics Consultoris Quirón i des de la creació de l’Hospital Quirónsalud ofereix des d’aquest excel·lent centre tot el seu coneixement en l’àmbit del diagnòstic i el tractament en les àrees esmentades. A més de la seva consulta per atendre les visites diferides, forma part amb el seu equip del quadre mèdic responsable de les urgències de Traumatologia de l’Hospital Quirónsalud Barcelona.

Trajectòria professional

- Joaquín Cabot Dalmau, doctor en Medicina i Cirurgia i especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, desenvolupa la seva activitat professional a la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge (CSUB), amb dedicació especial a la patologia del genoll i l’artroscòpia.

- La seva pràctica privada es desenvolupa a l’Hospital Quirónsalud de Barcelona i atén consulta, també, als antics Consultoris Quirón (Centre Mèdic La Salut 78). Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, va formar part de la primera promoció de la llicenciatura el 30 de setembre del 1974. Va obtenir l’especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia el 21 d’abril del 1978.

- La seva formació d’especialista es va iniciar per via del MIR el 2 d’agost del 1975, com a resident en el Servei de Patologia de l’Aparell Locomotor de l’Hospital de Bellvitge, Barcelona. A l’abril de 1978 va obtenir per concurs d’oposició la plaça de metge adjunt. El 5 d’octubre del 1994 va ser nomenat cap clínic en funcions i responsable de l’Àrea d’Artroscòpia i Cirurgia del Genoll al seu hospital.

- L’abril del 1993 va presentar la seva tesi doctoral amb el títol: «Valor de l’artroscòpia en el diagnòstic i tractament de la lesió aguda del lligament encreuat anterior del genoll» i va obtenir la qualificació d’excel·lent cum laude. Va ser la primera tesi doctoral publicada a Espanya sobre lligament encreuat anterior i el seu tractament per artroscòpia. Va desenvolupar la seva activitat docent a la CSUB com a professor de classes pràctiques.

Àrees d’interès

- En l’última dècada s’ha interessat per altres possibilitats terapèutiques fora de la cirurgia estudiant l’ozonoteràpia en profunditat. Va consolidar el seu interès per l’ozó assistint al curs del Centre de Recerques de l’Ozó de l’Havana el novembre del 2004. Practica la discòlisi vertebral amb ozó en les patologies discals d’indicació quirúrgica amb la idea d’evitar la cirurgia. També estudia i practica altres tècniques terapèutiques relacionades amb la medicina regenerativa com la proloteràpia, així com l’aplicació de factors de creixement i cèl·lules mare. Activitat docent

- Ha dirigit més de 30 cursos i congressos relacionats amb la patologia del genoll i l’artroscòpia, com els coneguts cursos de l’Hospital de Bellvitge, de l’Escola Catalana de Genoll (ECG) i de l’Escola Permanent d’Artroscòpia (EPA). Entre els càrrecs exercits cal destacar el de president de l’Associació Espanyola d’Artroscòpia en 1992 i el de President de la Sociedad Española de la Rodilla el 1993. Col·legiat al Col·legi de Metges de Barcelona amb el número 9152 des del 1975, és membre de nombroses societats científiques com la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), l’Asociación Española de Artroscopia (AEA), la Sociedad Española de la Rodilla (SEROD), la Internacional Society of Knee Surgery Arthroscopy and Sports Medicine (ISAKOS), la European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA) i l’Asociación Española de Profesionales Médicos en Ozonoterapia (AEPROMO), entre d’altres.

Publicacions i congressos

- Ha assistit a nombrosos cursos i congressos nacionals i estrangers. Ha presentat més de 300 comunicacions i ponències en sessions científiques. Ha publicat en revistes i llibres de l’especialitat més de 20 treballs.