Dr. Tabernero

JosepTabernero Caturla

Especialitat:
Oncologia Mèdica
Especialitats:
 • Oncologia Mèdica
Hospitals on treballa:
 • Hospital Quirónsalud Barcelona
Informació general
 • President de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO) 2018-2019 i en l'actualitat és membre de la Junta Directiva de la mateixa.
 • Director Mèdic, IOB Institute of Oncology
 • Director de l'Institut Vall d'Hebrón d'Oncologia
 • Unitat de Tumors Digestius i Endocrins, IOB Institute of Oncology

 

Actualment és cap del Departament d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona i Director de l'Institut Vall d'Hebron d'Oncologia. A més de la passió per tenir una relació estreta amb els seus pacients, posseeix un perfil científic molt alt. Ha estat molt involucrat en la investigació de molts fàrmacs per al càncer colorectal, així com en la investigació transnacional i els estudis farmacodinàmics de fase I amb teràpies moleculars dirigides. Basant-se en la idea que cada tumor té una identitat genètica independent, el grup que lidera el Dr. Tabernero participa en el desenvolupament de teràpies moleculars dirigides a oncoproteïnes específiques, amb el propòsit de desenvolupar teràpies personalitzades per a aquells pacients que mostren lesions genètiques o desregulació de la via. Un grup amb lobjectiu didentificar nous marcadors predictius de resposta a diversos tractaments, alhora que la identificació de marcadors de resistència primària (de novo) i secundària.

 

Cita prèvia 93 238 16 61

iob.bcn@quironsalud.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva

Experiència
 • Participació en la investigació de molts fàrmacs per al càncer colorectal, com ara Aflibercept, Regorafenib Ramucirumab i TAS 102.
 • Contribució al desenvolupament de Cetuximab i Panitunumab.
 • Especialment dedicat als estudis de fase I i II amb paràmetres farmacodinàmics amb nous agents, dirigits als receptors de membrana, com la família EGFR i IGF-1R, les vies de senyalització PI3K i ERK, efectors citoplasmàtics i intranuclears com Mdm2 / P53 i aurora quinasa.
 • Desenvolupament de nous models de xenoempelts amb tumors d'explants de pacients en ratolins per imitar la malaltia del pacient i estudiar el desenvolupament del tumor en models de recerca optimitzats.
 • Líder d'un programa dedicat a l'estudi dels biomarcadors circulants (detecció i genotipificació de l'ADN lliure circulant).
 • Membre dels comitès educatius i científics de les reunions de l'ESMO, ECCO, ASCO, AACR, AACR/NCI/EORTC, ASCO gastrointestinal i WCGIC.
 • Membre de la Junta Executiva de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO) i Tresorer i President del Comitè d'Auditoria fins al 2015. Triat President de l'ESMO 2018-2019 i actualment és President electe. Membre del Grup de Treball de Magnitud de l'Escala de Beneficis Clínics de l'ESMO, del Comitè Directiu de Polítiques Públiques d'ESMO i del Comitè d'Auditoria d'ESMO.
 • Membre de l'Associació Americana per a la Investigació del Càncer (AACR) i la Societat Americana d'Oncologia Clínica (ASCO), participant al Comitè d'Afers Internacionals
Titulació
 • Doctor en medicina i doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya.
Publicacions
 • Activament involucrat en diferents consells editorials com el Journal of Clinical Oncology, la investigació clínica del càncer, el descobriment del càncer, el càncer colorectal clínic i ESMO Open.
 • Co autor d'aproximadament 250 documents revisats per parells.