Fins fa uns anys, els tumors de mama HER2 positiu, que representen un 15-20% de tots els càncers de mama, eren els que tenien un pronòstic pitjor. Avui en dia, aquesta situació ha fet un gir de 180 graus gràcies a diversos factors com el diagnòstic precoç, un coneixement millor de la biologia molecular del càncer i el fet de poder comptar amb més i millors tractaments, cada vegada més selectius i amb menys efectes secundaris, però encara fan falta més opcions terapèutiques per a aquestes pacients.


En aquest sentit, els doctors Javier Cortés, director de la Unitat de Càncer de Mama de l’IOB Institute of Oncology a Madrid i Barcelona, i Cristina Saura, oncòloga de l'esmentada unitat a l’IOB Quirónsalud Barcelona i investigadora principal del Grup de Càncer de Mama del VHIO, figuren com a coautors de l'estudi DESTINY-Breast01, publicat a la prestigiosa revista New England Journal of Medicine. Els resultats s'acaben de presentar al San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), la cita més important sobre càncer de mama.


DRA SAURA_DR.CORTESDRA SAURA_DR.CORTES


L'estudi té com a objectiu comprovar l'eficàcia d'un nou tractament dirigit contra HER2, trastuzumab deruxtecan, una combinació anticòs-fàrmac en pacients que ja havien estat tractades anteriorment amb altres fàrmacs dirigits contra HER2, als quals s'havien tornat resistents.


El Dr Javier Cortés explica que «el DS8201 és una espècie de cavall de Troia amb una eficàcia altíssima en aquells tumors amb sobreexpressió de HER2 –tumors HER2 positius–, tot i haver estat prèviament molt tractats. Les dades d'aquest estudi han estat espectaculars, per la qual cosa esperem que aquest fàrmac arribi a la clínica aviat».


Prèviament ja s'havia realitzat un assaig per definir quina era la dosi adequada d'aquest nou tractament, i ara, en aquesta segona fase, s'ha buscat si aportava un benefici significatiu a les pacients.


«Trastuzumab va suposar en el seu moment una autèntica revolució en l'abordatge de el càncer de mama HER2 positiu, ja que era la primera teràpia dirigida capaç d'augmentar les possibilitats de supervivència de manera molt significativa en pacients amb aquest tipus de càncer de mama. Ara estem desenvolupant una nova generació de fàrmacs amb quimioteràpies potents unides a aquest anticòs, que esperem que ajudi a continuar en aquesta línia», matisa la Dra. Cristina Saura.


L'estudi revela que el 60,9% de les pacients que van rebre aquest nou tractament mostraven una resposta objectiva, amb una supervivència lliure de progressió més de 16 mesos.


Cal tenir en compte que aquest estudi es realitza en un context en què es van tractar pacients amb tumors que havien progressat a una mitjana de sis línies de tractament previ, de manera que els resultats obtinguts suposen una fita en el control d'aquesta malaltia.


«Creiem que alguna agència reguladora com l’FDA americana podria considerar que aquest estudi és suficient per aprovar aquest fàrmac de manera provisional. No obstant això, les dades d'eficàcia definitives vindran de la mà de dos estudis, que comparen el DS8201 amb el tractament estàndard, un dels quals tenim el privilegi de liderar. Un tercer estudi que també liderem des d'Espanya valorarà l'eficàcia d'aquest medicament en pacients amb malaltia metastàtica cerebral i pensem que pot ser una opció terapèutica molt important per a aquest grup de pacients», conclou el Dr. Cortés.


L'investigador principal de l'estudi és el doctor Shan Modi del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York, i l’estudi ha estat promogut per la farmacèutica Daiichi Sankyo.

Etiquetas: cáncer de mama | IOB