Igualment, també ens hem certificat en la "UNE 179007 Sistemes de Gestió de la Qualitat per Laboratoris de Reproducció Assistida", que acredita la qualitat dels serveis prestats al laboratori (andrologia, embriologia i de crio conservació) amb la finalitat d‘aconseguir satisfer les necessitats dels pacients i assolir l’eficàcia i l’eficiència en la gestió.