Amb dades fins a novembre, l’NPS acumulat de l’Hospital se sitúa en el 60,20%, molt per sobre de l’NPS del grup Quirónsalud acumulat fins al novembre, que és del 54,68%. En total s’han realitzat al nostre centre 20.476 enquestes a pacients.


Si fem la comparativa amb el 2018, l’NPS ha millorat en general a totes les àrees, amb dades acumulades: el global de l’Hospital ha millorat 7 punts, l’NPS d’urgències 6 punts, el de Consultes Externes 5 punts, el d’hospitalització 3 punts, el de CMA 6 punts i el d’infermeria 11 punts.


Els serveis mèdics amb millor NPS acumulat són Cardiologia, Oncologia Radioteràpica, Oncologia Mèdica, Neurocirurgia, Oftalmologia i Pneumologia.


NPSNPS

Evolució mensual

Etiquetas: NPS