DrLluisPuigVerdieDrLluisPuigVerdieEl doctor Lluís Puig Verdié, especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia a l’Hospital Quirón Barcelona, és el nou president de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT). Dos anys després de ser elegit vicepresident, el doctor va accedir de forma oficial a la presidència -d’acord amb els estatuts de la SCCOT- durant la celebració del XXVIII Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia celebrat a Sant Fruitós de Bages.

El doctor ha mantingut una posició notòria tant en l’àmbit assistencial com en el de recerca. Com a investigador destaca la seva feina com a membre adscrit al grup de Recerca de Patologia Infecciosa i Antibioteràpia de l’IMIM. En l’apartat de docència, el doctor Puig Verdié actualment és professor associat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia a la Facultat de Medina de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’objectiu del doctor en aquesta nova etapa és exercir la presidència de la SCCOT i seguir contribuint al foment i desenvolupament de l’especialitat, promovent l’ensenyament, l’activitat docent i investigadora.