El Fetge Gras Associat a Disfunció Metabòlica (MAFLD en són les sigles en anglès) és una patologia que ha augmentat els últims anys. La seva forma més avançada, l'esteatohepatitis no alcohòlica o NASH, afecta més de 115 milions de persones a tot el món. No obstant això, encara és una patologia molt desconeguda entre la població general i per això des del 2018 se’n pretén augmentar la visibilitat i avisar sobre les seves conseqüències a través del Dia Internacional de la NASH, que se celebra el 12 de juny.


Una de les principals implicacions de l’MAFLD quan presenta una fibrosi significativa és que aquesta patologia s'associa amb un major desenvolupament d'altres patologies. «D'aquesta manera, les dades demostren que al cap de cinc anys hi ha un 14% més de pacients amb aquesta malaltia que han desenvolupat diabetis i un 17% hipertensió», comenta el Dr. José Altamirano, hepatòleg i facultatiu del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Quirónsalud Barcelona.


Així doncs, si aquestes persones, a més, tenen obesitat, la incidència anual de desenvolupament de diabetis i hipertensió és d'aproximadament de 7 casos per cada 100 persones a l'any. «Per això és d'especial importància la vigilància d'aquests pacients i fer-ne una detecció precoç, que ens ajudi a evitar que s'agreugi la seva condició amb l'addició d'aquestes comorbiditats, que en faran més complex i difícil el tractament», explica el Dr. Altamirano, que també recorda que l’MAFLD afecta aproximadament un 30% de la població de Catalunya.


Canvi de nomenclatura i de diagnòstic

Fins fa poc aquesta malaltia es definia «pel que no era». No era una patologia associada al consum de l'alcohol i era descartant altres patologies com es diagnosticava, la qual cosa en motivava el retard durant molt de temps amb les implicacions que se’n deriven per a la salut del pacient. «Disposar d'un diagnòstic precoç és fonamental per començar com més aviat millor amb mesures que n’evitin la progressió, i sobretot intensificar el seguiment. No es pot obviar que els pacients que comencen a fibrosar o presentar progressió de la malaltia tenen més risc de desenvolupar esdeveniments cardiovasculars i mes risc de desenvolupar complicacions a llarg termini, com la cirrosi hepàtica i l’hepatocarcinoma, per la qual cosa cal tenir-los molt més vigilats», afegeix el Dr. Altamirano, i continua explicant que «en aquest sentit, el nostre hospital està realitzant un estudi d'investigació multicèntric per a l'avaluació integral del risc cardiovascular que poden tenir afegit els pacients amb MAFLD mitjançant tècniques no invasives de diagnòstic».


Un panell de 22 experts acaben de publicar a l'European Association for the Study of the Liver un article en el qual es proposa el canvi de nomenclatura i començar a denominar a la malaltia com a Fetge Gras Associat a Disfunció Metabòlica o MAFLD en lloc de Fetge gras No Alcohòlic, així com tot un seguit de criteris positius per al diagnòstic, un fet que suposa un gir complet en la manera d'abordar la malaltia en els primers compassos.


La nova definició de la patologia és integral i simple, independent d'altres malalties hepàtiques. Els criteris per al seu diagnòstic es basen en l'evidència d'esteatosi hepàtica i la presència de fibrosi en el fetge. Això es pot fer mitjançant l’evidència histològica amb una biòpsia, mitjançant tècniques d'imatge o mitjançant biomarcadors sanguinis que indiquin l'acumulació de greix al fetge. «En aquest sentit, per a la detecció de l’esteatosi l'ecografia s'assenyala com la modalitat de diagnòstic de primera línia més utilitzada, i per tant la més recomanada. Així, el mesurament del paràmetre d'atenuació controlada usant l’elastografia transitòria controlada per vibració o FibroScan® és la que es realitza més en la pràctica clínica, atès que, a més de l'esteatosi, avalua la fibrosi en el fetge amb un alt grau de fiabilitat. Així ho fem també des de la posada en marxa d'aquesta tecnologia fa un any i mig al nostre hospital, que ja ens ha permès atendre més de 700 pacients», comenta el Dr. José Altamirano.


A més, els experts del panell assenyalen que per al diagnòstic de l’MAFLD caldrà la presència d'almenys un de tres criteris: obesitat o sobrepès, diabetis mellitus de tipus 2 o evidència de desregulació metabòlica. «Fins ara es definia aquesta patologia com la presència d'esteatosi en més d'un 5% dels hepatòcits en absència d'un consum significatiu o recent d'alcohol i altres causes conegudes de malaltia hepàtica. Amb aquests nous criteris el diagnòstic serà possible independentment del consum d'alcohol o altres malalties hepàtiques concomitants», explica el Dr. Altamirano.