Una de les tècniques més noves que existeixen avui dia per al tractament de la hiperplàsia benigna de pròstata és la hidroablació prostàtica robòtica amb aigua guiada per ecografia, o Aquablation. Aquesta tècnica consisteix en una ablació o destrucció del teixit prostàtic amb sèrum fisiològic a temperatura ambient per via transuretral, mitjançant un raig amb una velocitat propera a la del so, sense necessitat d’incisions i totalment robotitzada. Una tècnica que ofereix molts beneficis per als pacients, i en la qual el Servei d’Urologia de l’Hospital Quirónsalud Barcelona és un dels centres amb més experiència. Es tracta d’una nova terapèutica quirúrgica, mínimament invasiva i tan eficaç com la resecció transuretral convencional.


El paper del metge continua sent fonamental, ja que ha de ser un cirurgià qui decideixi les zones que cal resecar, però l’automatització posterior del procediment evita que es puguin produir errors humans, un avantatge que té, però no l’únic.


Aquablation_optAquablation_opt


Menys efectes secundaris


L’altre gran avantatge que té aquest tipus d’intervenció enfront de les més convencionals és que els efectes secundaris que se’n deriven són molt menors. Com que no utilitza cap tipus de font de calor, és possible preservar molt més la càpsula prostàtica. Altres tècniques poden acabar danyant-la i provocar de forma ocasional una disfunció erèctil. Amb la hidroablació aquest risc no existeix.


Però on els resultats són molt més significatius és quan parlem de preservar el mecanisme d’ejaculació. Només un 20% dels pacients sotmesos a una resecció transuretral clàssica conserven l’ejaculació, i en la resta es produeix el que es coneix com a ejaculació retrògrada o seca. En els pacients tractats amb la hidroablació fins al 90% preserven l’ejaculació de forma completa.


Un altre avantatge que ofereix aquesta intervenció està relacionat amb el fet que, com que no s’aplica cap tipus d’energia tèrmica, també es minimitzen els efectes secundaris de l’operació.


Per últim, però no menys important, hi ha la reducció en el temps d’operació. Així, i depenent de la mida de la pròstata que s’està operant, l’ablació de l’adenoma pot oscil·lar entre els 2 i els 6 minuts. A aquest temps cal afegir-hi la planificació prèvia, que pot variar entre els 15 i els 25 minuts. En tot cas, amb aquesta tècnica mai no se superen els 50 minuts per a una operació.

Més informacióEste enlace se abrirá en una ventana nueva